Airco / WP Ventilatie Koeltechniek Elektriciteit Sanitair Contact

 

 

 

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de TT Clima website (www.TTclima.be)

 

De firma TT Clima bvba biedt u deze website (www.TTclima.be) en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze pagina ('disclaimer'). Door de website www.TTclima.be ( in zijn geheel, dus ook de e-mails die werden opgestuurd door derden met behulp van onze website) en de informatie erop te consulteren en door te geven, stemt u in met deze voorwaarden:

 

1.1. De firma TT Clima bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit gebruik van de informatie op deze website. TT Clima bvba is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.


1.2. We streven ernaar om accurate en up-to-date informatie te verstrekken op onze website. Toch kunnen we geen garantie geven wat betreft de juistheid of verstaanbaarheid ( enkel de interpretatie van gegevens die TT Clima bvba maakt geldt als de juiste ) van welke informatie ook, waarvoor ze ook zal aangewend worden. Illustraties, figuren en grafieken zijn niet bindend. De technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen typfouten bevatten. Alle prijzen, vermeld op onze website, zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en van druk -en zetfouten.

 

2.1. Alle figuren, grafieken, bestanden en alle tekst die terug te vinden zijn op onze website, zijn beschermd door middel van copyrights of door de wet op de handelsmerken. Het verder gebruik hiervan, onder welke vorm ook (afgedrukt of elektronisch), is enkel toegelaten mits uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van hun eigenaar . U hebt het recht om de informatie op deze website enkel voor persoonlijk gebruik te downloaden en te raadplegen.

 

3.1. De van u ontvangen gegevens, door een formulier in te vullen en te versturen (vanop de TT Clima site), of door een e-mail via de TT Clima site te versturen worden “niet“ opgeslagen en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken. Uw persoonsgegevens worden dus op vrijwillige basis verstrekt.


3.2. TT Clima bvba kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals IP-adressen, het type browser of het besturingsprogramma dat u gebruikt, alle pagina's die u bezoekt op www.TTclima.be of de domeinnaam van de website langs waar u naar de TT Clima -website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

 

4.1. Sommige namen, tekens of logo's die men terugvindt op de website www.TTclima.be zijn geregistreerde handelsmerken.

 

5.1. Sommige pagina’s op www.TTclima.be bevatten “links” naar andere webpagina’s en websites. TT Clima bvba betracht de grootste zorgvuldigheid bij de keuze van deze pagina’s en de inhoud ervan, maar heeft geen enkele invloed op inhoud of vorm van de gelinkte pagina’s en neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid op zich en distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van gelinkte webpagina’s, gelinkte websites en gelinkte bestanden. Dit geldt voor alle op www.TTclima.be  pagina’s vermelde links en voor de inhoud van de pagina’s waarnaar deze links verwijzen.

 

6.1. TT Clima bvba en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van TT Clima bvba.


6.2. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat TT Clima bvba elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze site.

 

7.1. TT Clima bvba heeft het recht om, zonder enige kennisgeving, op om het even welk ogenblik, de beschikbaarheid van de site te onderbreken of eventuele wijzigingen door te voeren.

 

8.1. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze site en op onderhavige algemene voorwaarden.
Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

 

 

Voorbeelden

 

 

Documentatie

 

 

Merken

 

 

Contact

Copyright © 2012  TT Clima Gebruiksvoorwaarden